ช่วยเหลือ และดูแล

ทางเลือกของที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่จำเป็นต้องการการดูแลอย่างเป็นกันเอง ทางวีโว่ เบเน่ เป็นทางเลือกของที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ในแต่ละคนมีความจำเป็นทางด้านการดูแล และการพยาบาลแตกต่างกัน

วีโว่ เบเน่ ของเราสามารถให้ท่านพักอาศัยพร้อมกับสามี หรือ ภรรยา ภายในรีสอร์ทและภายในห้องพักของเรามีห้องพักที่สามารถเชื่อมถึงกันได้ หรือ ท่านสามารถพักภายในห้องเดียวกันก็ได้ 

ช่วยเหลือ และดูแล ภายในวีโว่ เบเน่ รีสอร์ท

วัตถุประสงค์ของ วีโว่ เบเน่ รีสอร์ท

การดูแลของเรามุ่งเน้น ผู้สูงอายุที่ต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณพร้อมกับการจัดการที่ดีในสภาพแวดล้อมระดับสากล ทั่วโลกและในขณะเดียวกัน สามารถเพลิดเพลินกับการดำรงชีวิตโดยมีพนักงานคอยช่วยเหลืออย่างเป็นมิตร

เรามีสวนสาธารณะของเราที่สวยงามและการดูแลเข้าถึงภายในห้องพัก จึงเป็นรีสอร์ท ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับประสาทหรือผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดใหญ่ หรือ เจ็บป่วย

พวกเราขอนำเสนอแพ็คเกจ การช่วยเหลือ และดูแล ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

การช่วยเหลือระหว่างพักอาศัย
การช่วยเหลือระหว่างพักอาศัย
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้าพักอาศัยมีความต้องการการช่วยเหลือด้านต่างๆในชีวิตประจำวัน ในระหว่างที่พักอาศัย ทางเราพร้อมที่จะสนับสนุนในการช่วยเหลือนั้น
การดูแลและการพยายาสำหรับผู้สูงอายุ
การดูแลและการพยายาสำหรับผู้สูงอายุ
ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการการดูแลอย่างเอาใจใส่ พร้อมกับการบริการอย่างเป็นมิตรและเอาใจใส่ของพนักงานแผนกพยาบาลของเรา
การดูแลในกรณีป่วย
การดูแลในกรณีป่วย
การที่ลูกค้าเป็นผู้ป่วย อย่างเช่น เส้นเลือดในสมองแตก, พาร์คินสัน หรือ โรคข้ออักเสบ ซึ่งนำไปสู่การเข้าพักที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมกับรับการบำบัดในขณะเดียวกัน และรวมไปถึงการพักระยะยาว
การดูแลในกรณีที่ร่างกายทุพพลภาพ
การดูแลในกรณีที่ร่างกายทุพพลภาพ
การพิการทางด้านร่างกาย อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถดูแลตัวเองได้ อย่างเช่น การใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจจะต้องมีการช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละวัน

แพ็คเกจ การช่วยเหลือ และดูแล

การช่วยเหลือ และ การดูแลของแผนกพยาบาล ในระหว่างที่พักอาศัย มีอยู่ 5 แบบ ให้เลือก ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

assisted
LIVING
พวกเราสามารถช่วยดูแล และ สนับสนุนการช่วยเหลือ การจัดการในทุก ๆ ด้าน ที่ลูกค้าต้องการ อย่างเช่น การดูแลเรื่องวีซ่า(สำหรับชาวต่างชาติ), การติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น
essential
CARE
ช่วยเหลือด้านสุขอนามัย การแต่งกาย การจัดการและเตรียมยาสำหรับลุกค้า รวมไปถึงการรับประทานอาหาร และวัดความดัน
comfort
CARE
การช่วยเหลือทั่วไป ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการบริการด้านการรักษา และมีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
intensive
CARE
พวกเรามีการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
permanent
CARE
ทางเรามีการดูแล ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน และมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ประกบกับผู้สูงอายุหนึ่งต่อหนึ่งในช่วงตอนกลางคืน

การช่วยเหลือ ดูแล มีความแตกต่างเกี่ยวกับองค์ประกอบของแต่ละแพ็คเกจ ซึ่งแต่ละแพ็คเกจจะรวมการดูแลช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว อย่างเช่น การติดต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละสถานที่ที่ลูกค้าต้องการติดต่อ หรือ การดูแลเรื่องของการซักรีด

ลูกค้าที่ไม่ต้องการการช่วยเหลือจากทางพยาบาล สามารถเลือก แพ็คเกจการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (assistedLIVING) ซึ่งมีการช่วยเหลือเบื้องต้นอยู่แล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการการช่วยเหลือโดยแผนกพยาบาล ทางเรามีทีมพยาบาลที่จะช่วยประเมินให้กับลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการการช่วยเหลือมากน้อย เพียงใด 

จากตารางข้างล่างนี้จะประกอบไปด้วยแพ็คเกจแต่ละแพ็คเกจที่ทางเรามี ตารางนี้แสดงถึงระดับของการช่วยเหลือดูแลพร้อมทั้งราคาในแต่ละแพ็คเกจ

เลื่อนด้านขวา สำหรับรายละเอียดในแต่ละแพ็คเกจ →
การช่วยเหลือต่างๆ
ซัก-รีด เสื้อผ้าส่วนตัว
การทานอาหารในหอ้งพัก
การออกกำลังกายตอนเช้า
กิจกรรมพิเศษรายสัปดาห์
การนัดหมายด้านการแพทย์
บริการด้านวีซ่า (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากรัฐฯ)
ประสานงานต่างๆกับเจ้าหน้าที่ ภาค รัฐ
การสนับสนุนด้านอื่นๆ (ประกันชีวิต, ธุรกรรมทางการเงิน, บริการ โทรคมนาคม)
บริกํารปฐมพยําบําล 24 ชม. โดยทมี พยําบําล
บริการดูแลพื้นฐาน
ช่วยเหลือในการแต่งกาย
ช่วยเหลือด้านสุขอนามัย
การจัดการยา
การดูแลพื้นฐานอื่นๆ (ช่วยเหลือการทานอาหาร, การวัด ความดัน)
บริการด้านการรักษาและฟื้นฟู
การกระตุ้นและกิจกรรมบำบัด
กายภาพบำบัด ภายในห้อง
การดูแลทั่วไป
ดูแลช่วยเหลือ ทั้งกลางวันและกลางคืน
ดูแลระหว่างการเข้าห้องน้ำ
เตียงผู้ป่วยพิเศษ
มีเตียงสำหรับผู้ป่วยพิเศษ
การดูแล 1:1 ในเวลากลางวัน
การดูแล 1:1 จาก 06.00 น. ถึง 22.00 น.
การดูแล 1:1 ในเวลากลางคืน
การดูแล 1:1 จาก 22.00 น. ถึง 06.00 น.
ราคาต่อเดือน ไทยบาท (บาท)
assisted
LIVING
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,500
essential
CARE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,000
comfort
‍CARE
-
-
-
-
-
-
41,000
intensive
CARE
-
-
69,000
permanent
CARE
99,000

ราคาข้างบนนี้เป็นอัตราค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการช่วยเหลือดูแล รวมกับการดูแลของพยาบาล ถ้าคุณต้องการราคาที่รวมค่าห้องพักและค่าอาหารสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็ปไซด์ ราคา

ราคาสำหรับการเข้าพักระยะยาว

หากต้องการสอบถามหรือข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราโดยแบบฟอร์มข้างล่างนี้

ติดต่อเรา

ติดต่อเราโดยตรง และไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ติดตามข่าวสารของเรา
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรา
อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ความเป็นส่วนตัวนั้นสำคัญ คุณสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อโดยการคลิกลิ้งค์ :คุณสามารถยกเลิกข่าวสารได้
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Further information